Pracovné postupy

Pokládka dlažby KLINKER na betónový základ

pokládka klinker dlažby do interiéru

Bežnou pokládkou klinker dlažby v interiéri sa rozumie pokládka dlažby na vyzretý betóny podklad (poter) s maximálnou vlhkosťou do 4%:

  • Lepenie klinker dlažby: k lepeniu klinker dlažby sa použije lepidlo RKS. Prípadne poopravenie pokládky dlažby je možné previesť cca do 45-60 minút. Vytvrdnutie lepidla nastane cca za 24 hodín.
  • Príprava klinker dlažby k špárovaniu: klinker dlažba je minimálne nasiakavá, aj cez túto minimálnu nasiakavosť je nebezpečie, že pri aplikácii špárovacej hmoty dôjde k pošpineniu povrchu dlaždíc špárovacou hmotou a narušeniu estetického dojmu.
  • Špárovanie klinker dlažby: k špárovaniu klinker dlažby doporučujeme použiť špárovaciu hmotu FM, prípadne Seifert. Je určená pre šírku špáry od 5mm do 5 cm. Špáry vyzrejú po 24 hodinách.
  • Dilatačné špáry pri väčšej ploche je vhodné rozdeliť na dilatačné pole o rozmere 3x3 m. Dilatačné špáry sa vypĺňajú pružným materiálom, najlepšie silikónovým tmelom v rovnakom farebnom prevedení ako ostatné špáry.

pokládka klinker dlažby na terasu

Pri pokládke klinker dlažby na terasy a balkóny pristupujeme najskôr k predchádzajúcim uvedeným krokom, naviac zhotovíme kvalitnú hydroizolačnú vrstvu. Ako podklad sa uvažuje vyzretá betónová vrstva, ktorá svojimi mechanickými parametrami i kvalitou spracovania zodpovedá predpokladanému spôsobu užívania.

  • Zhotovenie hydroizolačnej vrstvy: hydroizolácia sa zhotoví na betónový poklad . Po jej vyzretí vznikne pružná vodotesná vrstva na ktorú je možné lepiť klinker dlažbu
  • Lepenie klinker dlažby: k lepeniu dlažby použijeme flexibilné, mrazuvzdorné lepidlo RKS. Dlažba je priechodná po 24 hodinách.
  • Príprava klinker dlažby k špárovaniu: klinker dlažba je minimálne nasiakavá, aj cez túto minimálnu nasiakavosť je nebezpečie, že pri aplikácii špárovacej hmoty dôjde k pošpineniu povrchu dlaždíc špárovacou hmotou a narušeniu estetického dojmu
  • Špárovanie klinker dlažby: k špárovaniu klinker dlažby doporučujeme použiť špárovaciu hmotu FM, prípadne Seifert. Je určená pre šírku špáry od 5mm do 5 cm. Špáry vyzrejú po 24 hodinách.
  • Dilatačné špáry pri väčšej ploche je vhodné rozdeliť na dilatačné pole o rozmere 3x3 m. Dilatačné špáry sa vypĺňajú pružným materiálom, najlepšie silikónovým tmelom v rovnakom farebnom prevedení ako ostatné špáry.

Dôležitou podmienkou kvalitného výsledku je veľká opatrnosť pri vlastnej pokládke klinker dlažby a dodržaní jednotlivých technologických pokynov.

SPAŤ