Pracovné postupy

Zateplovací systém

Kontaktný fasádny zateplovací systém s lícovým obkladovým pásikom klinker a pásikom klinker.

Použitie: rekonštrukcie a opravy starých fasád, ich obnova a zlepšenie úžitkových vlastností objektov. Zateplenie novostavieb s cieľom dosiahnutia požadovaných, resp. doporučených hodnôt. Norma: ČSN 73 0540 stanovuje požiadavky tepelného odporu R (m²k W-1)

Vonkajšia stena požadovaná hodnota: 2,00 a doporučená hodnota: 2,90

 • 1. oblepením keramického, alebo železobetónového prekladu uloženého na lícovom murive obkladovými pásikmi a rohovými tvarovkami.
 • 2. lepidlo RKS alebo FDBK na prilepenie izolačných dosiek
 • 3. a. fasádny stabilizovaný polystyrén alebo b. minerálna doska s kolmým vláknom (lamela)
 • 4. lepidlo RKS alebo FDBK na stierkovanie a uloženie sklotextilnej sieťky
 • 5. sklotextilná sieťka vtlačená do lepidla + prípadne rohový výštužný profil
 • 6. tanierová hmoždinka s kovovým vrutom – šrobovacia, typ Ki – NS, montáž hmoždiniek až cez zatlačenú sieťku
 • 7. prítlačný tanier na minerálnu dosku
 • 8. lepidlo RKS alebo FDBK na prestierkovanie plochy a hmoždiniek
 • 9. lepidlo RKS alebo FDBK
 • 10. obkladové pásiky
 • 11. špárovacia hmota FM alebo Seifert

Poznámka: výsledná hodnota R je závislá na sile izolantu, ktorý doporučíme po konzultácii u konkrétneho objektu. Podrobnejšie informácie o kontaktnom fasádnom systéme s obkladom klinker Vám radi na vyžiadanie zašleme.

SPAŤ