Pracovné postupy

Balkóny, terasy a schody

Príprava podkladu

Pokladanie dlažby na balkónoch a lodžiách patrí medzi najproblémovejšie oblasti lepenia obkladov a dlažieb. Ak venujete patričnú pozornosť tomuto problému, nemusíte sa obávať, že sa Vám neskôr vyskytnú nejaké ťažkosti. Začať je dôležité pri kvalitne pripravenom a vyzretom podklade so spádom min. 2%.

  • Podklad očistite, odstráňte nesúdržné vrstvy a odsajte prach
  • Spojenie vyrovnávacej hmoty s podkladom zaistite pomocou adhézneho mostíka. Adhézny mostík dobre vtrite štetkou do podkladu
  • Podklad vyrovnajte a vytvorte spád min. 2% vyrovnávaciou hmotou, ktorú nanášajte na mokrý kontaktný mostík. Chráňte pred rýchlym vysychaním

Utesnenie

Vlhkosť, ktorá sa dokáže nahromadiť v podklade, vplyvom zmeny objemu napríklad v zime pri mraze dokáže znehodnotiť položenú dlažbu. Prieniku vlhkosti môžeme zabrániť modernými tesniacimi materiálmi. Vyriešime teda detaily ako dilatačné škáry a prechodové škáry.

  • Po 3 dňoch pripravený podklad napenetrujete základným penetračným náterom
  • Do dilatačných a prechodových škár vložte izolačný pás pre utesnenie
  • Celú plochu znova prestierkujeme dvojzložkovým tesnením. Po zaschnutí nanesieme druhú vrstvu aby bola celková hrúbka cca. 1 mm

Lepenie a škárovanie

Zmeny teplôt a klimatické podmienky ovplyvňujú rozťažnosť jednotlivých použitých materiálov a tým určujú ich životnosť. Vysoké percento reklamácií zpôsobuje vlhkosť nahromadená v dutinách pod lepenou dlažbou. Preto je najlepšie 100% pokrytie zadnej plochy lepenej dlažby lepiacou maltou - bez dutín.

  • Bezdutinové lepenie Klinker dlažby a tvaroviek a soklov prevádzame do flexibilnej lepiacej malty
  • Dlažbu po dôkladnom zaschnutí vyškárujeme
  • Nakoniec utesníme dilatačné a prechodové škáry pružným tmelom

SPAŤ