Pracovné postupy

Parapetné dosky

Na navlhčený a vyrovnaný podklad nanesieme dvojzložkovú hydroizoláciu. Najskôr po 12 hodinách nanesieme nerezovým hladidlom, tzv. hrebeňom lepidlo RKS.

Rovnako na rubovú stranu parapetnej dosky nanášame vrstvu lepidla (metóda obojstranného lepenia). Pre špárovanie (najskôr po 24 hodinách) doporučujeme použiť špeciálnu špárovaciu hmotu Seifert alebo FM. Pri použití iných hydroizolačných, lepiacich a špárovacích zmesí neposkytujeme záruku proti vzniku výkvetu!

Tento postup sa týka lepenia a špárovania parapetných dosiek pri použití u tehlového, alebo porobetónového muriva. U iných typov nosných konštrukcií (napr. drevostavieb) doporučujeme konzultáciu s obchodnými zástupcami firmy Klinker Centrum s.r.o.

SPAŤ