Požiadavky na kontrolu a údržbu systému

Kontrola už hotového kontaktného fasádneho zateplovacieho systému quick-mix s povrchovou úpravou tehlových pásikom sa prevádza podľa potreby. Doporučujeme kontrolu previesť 1x za rok, po zimnom období.

  • Užívatelia a prevádzkovatelia sa zoznámia pri odovzdaní diela s problémami spojenými s neodbornými zásahmi do zateplovacieho systému.
  • Zakazuje sa neodborná montáž dodatočných kotviacich prvkov do zateplovacieho systému. Dodatočné montáže sa doporučuje zadávať odborným a preškolením dodávateľom tak, aby po ich montáži nedošlo k zatekaniu do systému alebo jeho ďalšiemu poškodeniu.

Údržba:

  • Doporučuje sa zabezpečenie bežnej údržby a starostlivosť ako u bežného stavebného objektu. Vzhľadom k vlastnostiam nevyžadujú tieto systémy za štandardných podmienok užívania žiadnu špeciálnu údržbu. Pôsobením poveternostných vplyvov dochádza k namáhaniu vonkajšieho súvrstvia a vo výnimočných prípadoch ku zhoršeniu vzhľadu vplyvom zašpinenia.
  • Nutnosť údržby povrchovej úpravy je daná lokalitou, členitosťou povrchu pásiku a typom finálnej úpravy.
  • Údržba sa prevádza čistením za sucha, mokrým čistením alebo napr. nanesením impregnačného náteru. Mokré čistenie sa prevádza tlakovou vodou. Tlak vody sa musí prispôsobiť daným podmienkam na základe prevedenej skúšky čistenia tak, aby nedošlo k porušeniu povrchu zateplovacieho systému. Znižovanie tlaku sa prevádza zväčšením vzdialenosti trysky od čisteného povrchu, alebo reguláciou čistiaceho stroja.
  • Zakazuje sa používať pre čistenie látky s podielom organických rozpúšťadiel, hydroxidy, kyseliny alebo iné chemikálie. Čistenie sa doporučuje prevádzať v letnom období. Nieje možné ho prevádzať v období s výskytom vonkajších teplôt pod bodom mrazu.
  • Základným zmyslom pravidelného čištenia je okrem estetického účinku predovšetkým snaha odstrániť z povrchu prachový nálet a spad, ktorý môže vytvárať záchytný substrát pre biotických škodcov.
  • Prípadné opravy a čistenie fasády je doporučené konzultovať s výrobcom.

Mohlo by vás zaujímať

VIDEO: Linge® Dlažobné tehly

VIDEO: Vandersanden Group

VIDEO: Výrobný proces dlažby

VIDEO: Vandersanden a jeho tehly

VIDEO: Tehly vo Vandersandene

Katalóg Klinker 2022/23

Ceny jednotlivých artiklov nájdete v sortimente v detailoch každého artiklu. Samozrejme, že si taktiež môžete stiahnuť a vytlačiť aj náš ponukový katalóg na rok 2022/23. Na internetovej stránke nájdete viac artiklov, ktoré sú na objednávku a nie sú obsahom katalógu.

Cenník Klinker 2022/23

Cenník obsahuje len názov sortimentu a jeho cenu. Ak potrebujete k cenám náhľad je potrebné aby ste si stiahli aj katalóg, kde je vyobrazený kompletná ponuka Klinker.