Desatoro pre Klinker

Hlavné prednosti výrobkov z pálenej hliny – lícových tehál, obkladových pásikov a dlažieb Klinker:

 • Vysoká pevnosť a mechanická odolnosť
 • Mrazuvzdornosť a kyselinovzdornosť
 • Neobmedzená životnosť preverená dlhoročnou tradíciou
 • Elegancia a krása čisto prírodného materiálu

Všetky výrobky Klinker majú širokú škálu farieb, tvarov, povrchov a formátov a aj preto sú vyhľadávaným sortimentom architektov, projektantov a ostatných zákazníkov, ktorí chcú stavebné dielo, jeho vlastnosti a estetický vzhľad zdôrazniť týmto prírodným materiálom. Výrobky Klinker sa vypaľujú zo špeciálnych druhov tehliarskych hlín pri vysokých teplotách (cca 1 100°C). Výroba prebieha tzv. ťahaním, alebo razením a delia sa na strojové alebo ručné. Pri spôsobe výroby ťahaním sú obvykle 3 pohľadové strany, pri razených sú 4 strany pohľadové. Pre exteriéry sa používajú spravidla plné tehly bez dierovania, pre interiéry dierované tehly.

Desatoro pre lícové tehly Klinker.

Okrem príslušných noriem, predpisov, pracovných postupov a technológií platí pre navrhovanie a realizáciu stavieb z lícových tehiel, obkladových pásikov a dlažieb obecná požiadavka na dokonalosť návrhu a jeho realizáciu. Vyjadrené v nasledujúcich desatora sa jedná o:

 • Jasné zadanie a následne dobre spracovaný projekt s ohľadom najmä na statické, tepelnotechnické, akustické vlastnosti a charakter stavby
 • Rešpektovanie vzájomnej skladby materiálov, zvlášť u viacvrstvových konštrukcií aj s ohľadom na rozmery objektu a stavebných otvorov v ňom.
 • Vyriešenie všetkých detailov už v projekte ako sú sokle, parapety, ostenia, nadpražia, atika, prípadne ďalšie, súvisiace aj s realizáciou dlažieb
 • Pred realizáciou objednať vždy celé predpokladané množstvo tehál, pásikov alebo dlaždíc, aby sa predišlo možným farebným rozdielom, ktoré môžu nastať pri prípadnej dodatočnej výrobe za dlhšie časové obdobie (jedná sa o prírodný materiál).
 • Realizáciu stavby zaistiť firmou profesijne vyspelou a znalou, s kvalifikovanými pracovníkmi (murári a technici) a zodpovedajúcim strojným zariadením a pracovnými pomôckami.
 • Vykonanie dôkladnej prípravy stavby s ohľadom na vybrané materiály a technológie a ich následné zapracovanie do stavby.
 • Pri vlastnej realizácii stavby sa riadiť technologickými požiadavkami a predpismi od výrobcov a dodávateľov použitých materiálov.
 • Odoberať tehly, dlaždice alebo pásiky pokiaľ je možné zo všetkých paliet alebo krabíc naraz, aby sa docielilo rovnomerné rozloženie prípadných farebných odtieňov na celej ploche fasády alebo stavby.
 • Pri vykonávaní prác, hlavne vlastného murovania, či kladenia dbať na presnosť, správnosť a „čistotu“ vykonávaných prác.
 • Dbať na nutné technologické prestávky pre správnu funkciu použitých materiálov a nakoniec aj celého diela a zaistiť po celú dobu výstavby odborný dohľad a kontrolu vykonávaných prác.

Mohlo by vás zaujímať

VIDEO: Linge® Dlažobné tehly

VIDEO: Vandersanden Group

VIDEO: Výrobný proces dlažby

VIDEO: Vandersanden a jeho tehly

VIDEO: Tehly vo Vandersandene

Katalóg Klinker 2022/23

Ceny jednotlivých artiklov nájdete v sortimente v detailoch každého artiklu. Samozrejme, že si taktiež môžete stiahnuť a vytlačiť aj náš ponukový katalóg na rok 2022/23. Na internetovej stránke nájdete viac artiklov, ktoré sú na objednávku a nie sú obsahom katalógu.

Cenník Klinker 2022/23

Cenník obsahuje len názov sortimentu a jeho cenu. Ak potrebujete k cenám náhľad je potrebné aby ste si stiahli aj katalóg, kde je vyobrazený kompletná ponuka Klinker.