Na stiahnutie

Technické informácie a súbory na stiahnutie

Tepelné normy

Tabuľku s tepelnými nortmami si môžete stiahnut na linku nižšie. Súbor je vo formáte PDF-

1. Vetracia medzera by mala byť min. 15 cm nad úrovňou terénu a maximum nie je určené (detail v prospekte má napr. až 0,5 m). Ideálna a overená je cca. 3 rada od úrovne terénu. Plocha všetkých medzier by mala mať cca. 2,5 promile z celkovej plochy lícového muriva po odčítaní okien a dverí. Umiestenie potom línovo v najnižšej úrovni a v najvyššej úrovni, v prípade potreby doplnenie o ďalšiu líniu medzi. 2. S dilatáciou sa stretávame väčšinou u väčších stavieb, kde je doporučené: V prípade muriva so vzduchovou medzerou je maximum ucelenej plochy 12 m x 12 m. V prípade muriva bez vzduchovej medzery je to maximálne 8 m x 8 m. 3. Pokiaľ je lícová tehla uložená o cca. 1/3 svojej šírky pred základ je možná výška max. 6 m! Inak by sa totiž musela urobiť horizontálna dilatácia a to je bez kotiev veľká komplikácia.

Jednotlivé súbory pre Autocad vo formáte DWG

1. Tepelně izolační bloky FOAMGLAS® PERINSUL jako jediné ze sortimentu izolace z pěnového skla FOAMGLAS® jsou určeny pro přerušení tepelných mostů, které jsou namáhány tlakem. Jedná se o založení nosných stěn (propojení tepelné izolace podlahy a fasády), založení fasádních přizdívek a různé další detaily (např. v oblasti atik apod.) .
2. Při použití bloků FOAMGLAS® PERISNUL při založení nosných stěn dochází nejen k úsporám energie na vytápění, ale také se zvyšuje teplota spodních koutů místnosti. Tím se výrazně snižuje riziko vzniku povrchové kondenzace vodní páry a následného vzniku plísní.
3. Maximální výpočtové zatížení bloků FOAMGLAS® PERINSUL v tlaku nesmí překročit 0,45 MPa. Bloky FOAMGLAS® PERINSUL jsou určeny pro přenos statického zatížení prostým tlakem a pro přenos zatížení jsou určeny pouze plochy kašírované výztužným papírem.
4. Bloky FOAMGLAS® PERINSUL jsou standardně dodávány v délce 450 mm, v tloušťce 50 mm (na zakázku až do 150 mm) a v šířkách které odpovídají nejčastěji používaným zdícím materiálům. Proto s výjimkou zkrácení na délku, které se provádí běžnou pilou na dřevo, se bloky FOAMGLAS® PERINSUL na stavbě již nijak neupravují.
5. Bloky FOAMGLAS® PERINSUL se ukládají do celoplošného lože z jemnozrnné malty a následně se na ně opět do celoplošného lože z jemnozrnné malty vyzdívá první vrstva zdícího materiálu. Bloky se ukládají nasraz a styčné spáry mezi nimi se nemaltují.

Dilatácie pri obkladových pásikoch sa určujú podľa svetových strán a podľa činnosti fasády a otvorov nasledovne:

  • Sever 12 – 14 bm
  • Východ 10 – 12 bm
  • Juh 8 – 9 bm
  • Západ 6 – 8 bm

Katalóg Klinker 2022/23

Ceny jednotlivých artiklov nájdete v sortimente v detailoch každého artiklu. Samozrejme, že si taktiež môžete stiahnuť a vytlačiť aj náš ponukový katalóg na rok 2022/23. Na internetovej stránke nájdete viac artiklov, ktoré sú na objednávku a nie sú obsahom katalógu.

Cenník Klinker 2022/23

Cenník obsahuje len názov sortimentu a jeho cenu. Ak potrebujete k cenám náhľad je potrebné aby ste si stiahli aj katalóg, kde je vyobrazený kompletná ponuka Klinker.