Keď výstavbe velí príroda

Posledné roky a pribúdajúce realizácie dokazujú, že budovať stavbu „na prírodno“ má svoje opodstatnenie, a to nielen kvôli ochrane prostredia, ale i kvôli komfortu človeka samotného či jeho prirodzenému sklonu vyhľadávať prírodné materiály. Neraz ide o jednoduchý a vcelku logický návrat k prapôvodným overeným riešeniam.

Minuloroční víťazi prestížnej austrálskej súťaže Kevin Borland Masonry Award, tvorcovia z kancelárie MAKE Architecture, vo svojom diele Perimeter House ukázali, ako originálne môžu na jednom mieste pôsobiť rôznym spôsobom použité nové aj recyklované tehly. foto Peter Bennetts

Večne inšpiratívna tehla

Starý neznamená nemoderný. Hoci je tehla jedným z najstarších stavebných materiálov, používa sa dodnes – v súčasnosti dokonca v naozaj nečakaných a nevšedných riešeniach.

Aj keď na výstavbu domu použijete úplne iný materiál,tehlu si stále môžete dopriať napríklad na fasáde domu v podobe lícových tehál, takzvaných klinkerov. Originálne a kvalitné lícové tehly sa vyrábajú výlučne z pálenej hliny. „Výrobky z betónu, sadry či gumy sa síce zhodujú s ich názvom pri distribúcii, po kvalitatívnej stránke však s tehlou nemajú nič spoločné, čo pre klienta niekedy znamená dezinformáciu,“ vysvetľuje Marián Šranko, konateľ spoločnosti Klinker centrum.

Podľa jeho slov sa treba pri kúpe lícových tehál pýtať na zloženie výrobku a sledovať dôležité parametre, ako napríklad stálofarebnosť, mrazuvzdornosť, pevnosť a najmä na záruky, resp. životnosť – v prípade napodobenín môže byť niekoľkonásobne nižšia ako pri origináloch, ktoré pochádzajú z fabrík so 100-ročnou tra díciou. Na kvalitný výrobok sa zamerajte hlavne v tom prípade, ak budú lícové tehly či pásiky použité v exteriéri, čiže v prostredí s vysokou záťažou spôsobenou poveternostnými vplyvmi. Ďalšie pravidlo znie – nepozerať sa iba na cenu. „Podobne, ako v bežnom živote, napríklad pri výbere potravín alebo oblečenia, sa netreba riadiť iba sumou, ale predovšetkým kvalitou výrobku. Niekedy môžete byť sami prekvapení, že aj originál sa môže predávať za cenu imitácie,“ podotýka Marián Šranko.

Z VÝROBY EKOLOGICKÁ

Výhodou pravých lícových tehál je aj výrobný proces, ktorý neškodí životnému prostrediu. „Treba si uvedomiť, že tehla potrebuje na výrobu tri veci – hlinu, vodu a oheň. Hlina je darom prírody, vďaka ktorému možno tehly recyklovať a opäť vrátiť do prírody. Voda má podobný kolobeh, takisto ju možno po využití vrátiť do prírody. Oheň je zasa teplo, ktoré sa použije, resp. je ďalej využiteľné napríklad na vykurovanie obytných štvrtí v okolí fabrík,“ zdôrazňuje Marián Šranko. Tehly sú teda 100-percente prírodnými produktmi bez akýchkoľvek chemických prísad. Po ich znehodnotení, napríklad po odstránení starých stavieb, sa dajú recyklovať a opäť zužitkovať bez akéhokoľvek ohrozenia prírody.

Z VÝROBY EKOLOGICKÁ

Architektúra sa mení a ľudia sa radi odlišujú od ostatných. Developeri chcú byť takisto jedineční, a preto sa do popredia dostavajú rôzne architektonické tvary, ktoré na prvý pohľad vyzerajú až nerealizovateľne. Samotné lícové tehly pôsobia príjemne a hrejivo, takže evokujú pohodu domova. Farebnosť výrobkov však vždy závisí od farby hliny – tá môže byť hnedá, čierna, červená, piesková, biela či sivá, ale miešaním môžu vzniknúť aj rôzne kombinácie. Na fasáde sa však nemusíte hrať iba s odtieňmi či kombináciami farieb, originálne sú rozličné atypické spôsoby kladenia – celková vizáž je na fantázii architekta.

NADČASOVÁ ŠKRIDLA

Hoci škridla v priebehu rokov zmodernizovala svoj vzhľad a vylepšila i svoje technické parametre, stále si zachováva vlastnosti, vďaka ktorým nevychádza z módy. Na otázky nám odpovedal Peter Šebeňa, manažér pre kvalitu a technický servis Tondach.

Aké parametre dnes musí spĺňať pálená škridla?
Základným parametrom je kvalita. Škridla musí vydržať vplyvy počasia či váhu snehu a nemala by rokmi stratiť farbu ani zarásť machom. Technológie výroby sa, prirodzene, časom zdokonaľovali a oproti minulosti sa výrazne skrátila dĺžka výroby škridiel, kým pevnosť a odolnosť materiálu sa zvýšila. Za najvýraznejšie vylepšenia vôbec môžeme pokladať glazúru a engobu. Na druhej strane, nezmenili sa základné ingrediencie keramickej krytiny: voda, hlina a oheň.

Čo všetko môže ovplyvniť samotný tvar škridly?
Tvar krytiny je spravidla kombináciou funkčnosti a dizajnu. Na jednej strane máme stáročiami osvedčenú klasiku, ako napríklad bobrovka, a na druhej strane sú tu moderné škridly, ako napríklad Figaro. Tvar krytiny definuje spôsob kladenia, no nestáva sa, že by škridly zvyšovali náročnosť ukladania. Cieľom výrobcov je vyrábať pekné produkty, s ktorými sa dobre pracuje.

Ako môže laik rozpoznať kvalitné škridly od nekvalitných?
Laikom vo všeobecnosti odporúčam nakupovať od overených výrobcov. Tam máte kvalitu garantovanú značkou a záručnou lehotou, ktorá v prípade tých najlepších býva vyše 30 rokov. Predajcu by som sa rozhodne pýtal na farebnú stálosť, životnosť a určite aj na to, pre aký sklon strechy je krytina vhodná, či aké je odporúčané latovanie. Dôležité je aj príslušenstvo a zabez pečenie odvetrania strechy. To sa síce týka skôr strešného systému ako celku, no keďže odvetrávanie strechy prebieha pomocou špeciálnych škridiel, je to dôležité spomenúť aj tu. Z estetického hľadiska odporúčam poobzerať si staršie domy a sústrediť sa na to, ako krytina vyzerá po rokoch, aby ste zistili, či farba nebledne a na streche sa neusádzajú machy a lišajníky.

Aké farebné varianty škridiel v súčasnosti zákazníci uprednostňujú?
Farebné preferencie Slovákov sú rôzne a nedá sa jasne povedať, či niektorá farba dominuje. Silným trendom ostatných rokov sú tmavé krytiny, ktoré poskytujú viac možností pri dotváraní fasády. Povedal by som, že tmavé krytiny predstavujú v súčasnosti až 30 percent nášho predaja. Ak by sme sa napríklad sústredili na južné Slovensko, tam zasa výrazne dominujú stredomorské typy krytín s charakteristickým pieskovým sfarbením.

Multifunkčná zelená strecha

Nefunguje iba ako efektný prvok architektonického riešenia, má množstvo neoceniteľných praktických výhod, takže strešné konštrukcie pokryté vegetáciou nie sú prvoplánovými výstrelkami.

Architekti z poľskej kancelárie KWK Promes svojimi projektmi moderných rodinných domov dokazujú, že zelené strechy môžu byť príjemným oživením architektúry. Foto Juliusz Sokolowski a archív KWK Promes

Trend zelených striech je čoraz citeľnejší aj vďaka vzrastajúcemu všeobecnému ekologickému povedomiu v spoločnosti. „Každé leto vidíme, ako prehrávame boj s prírodou a z roka na rok sa nám klíma otepľuje. Ľudia začínajú uvažovať aj v prospech vlastného zdravia a zdravia nasledujúcich generácií. Chápu, že peniaze je nutné minúť aj v prospech životného prostredia. Je to záujem každého jednotlivca,“ upozorňuje Martin Mikulaj zo spoločnosti Strešné substráty.

STVORENÁ PRE ĽUDÍ

Chcete si na streche svojho domu nechať vytvoriť zelenú oázu? Potom si pred samotnou realizáciou zabezpečte projektanta, resp. statika, ktorý preverí prípustné zaťaženie strechy. „Podľa tohto údaju môžete následne plánovať extenzívnu alebo intenzívnu strechu. Zaťaženie jedného metra štvorcového je približne od 120 kg. Zároveň je nutné, aby hydroizolácia strechy svojimi parametrami zodpovedala potrebám zelenej strechy – najčastejšie používané hydroizolácie majú atest proti prerastaniu koreňov, a teda spĺňajú základné predpoklady na budovanie zelenej strechy.
Strecha musí mať aj odvodnenie, ktoré je bežné aj pri iných strechách,“ radí Martin Mikulaj. Strechy, ktoré spĺňajú aj pochôdznu funkciu, sú v podstate intenzívne zelené strechy čiže bežné parky a záhrady na strechách. Od extenzívnych striech sa odlišujú výškou použitého substrátu (25 cm a viac) a nutnosťou pravidelného zvlažovania. Po splnení týchto podmienok možno na akejkoľvek streche vytvoriť plnohodnotný park či záhradu.

FUNKČNÁ A TRVÁCNA

Pri realizácii zelených striech môže, samozrejme, dochádzať k rôznym chybám. Prvou býva nedostatočné odvodnenie strechy alebo jej zlé spádovanie. „Je nutné, aby strecha mala vhodnú dimenziu vpustí pre odpadovú dažďovú vodu a aby plochá strecha mala kvalitne zrealizované celkové vyhotovenie – tak, aby sa voda dostala do vpustí,“ radí Martin Mikulaj. Ďalšie problémy môže spôsobiť použitie nevhodného substrátu. „V zásade platí, že čím kvalitnejší substrát použijete, tým bude mať zelená strecha dlhodobejší efekt. Na trhu existuje množstvo rôznych „lacných“ riešení. Žiaľ, nie vždy sú naozaj lacné a trvácne. Odporúčame použitie čisto minerálnych substrátov, na báze pálenej drvenej tehly, škridly, lávy a malého obsahu kompostu. V žiadnom prípade nepoužívajte ornice, keramzit, veľké množstvo kompostu či rašeliny. Tieto zložky po čase degradujú a upchávajú celý systém strešnej záhrady. Aj napriek tomu, že sú vyslovene nevhodné, používajú sa, žiaľ, veľmi často,“ dodáva Martin Mikulaj.

8 DÔLEŽITÝCH Z PRE ZELENÉ STRECHY

  • zadržanie zrážkovej vody v mieste zrážok,
  • zníženie množstva prívalovej vody pre kanalizáciu,
  • zníženie potenciálu vzniku povodní,
  • zvýšenie vlhkosti v okolí domu,
  • zníženie teploty v okolí domu,
  • zvýšenie výskytu včiel a iného hmyzu v okolí,
  • zníženie požiadaviek na klimatizovanie budovy,
  • zníženie požiadaviek na vykurovanie budovy.

EFEKTÍVNA PRÍRODNÁ IZOLÁCIA

Prírodné materiály v stavebníctve ľudia využívajú už od nepamäti práve kvôli ich vynikajúcim vlastnostiam a pridanej hodnote, ktorú poskytujú. Viac nám prezradil Jakub Čajko zo spoločnosti Tepore.

Aké výhody ponúkajú prírodné stavebné materiály?
Ide v prvom rade o rokmi overené materiály. Málokto napríklad vie, že prvá drevovláknitá doska ako izolačný materiál bola vyrobená o desiatky rokov skôr než polystyrén alebo minerálna vata. Vstupné suroviny na výrobu týchto materiálov predstavujú drevo, konope, korok, prípadne hlina. Tvoria najdokonalejšie a najprirodzenejšie prostredie na bývanie človeka a výrazne vplývajú na jeho zmysly či kvalitu vnútornej klímy v jeho obydlí.

Čo je špecifikom prírodných izolácií v porovnaní s tými konvenčnými?
Drevovláknité a konopné izolácie patria medzi jedinečné izolačné materiály, ktorých tepelno-technické parametre sú oproti konvenčným materiálom vo vyrovnanom pomere, vďaka čomu zabezpečujú rovnováhu v prostredí, v ktorom bývame. Konkrétne ide o pomer tepelného odporu voči mernej tepelnej kapacite (akumulačnej schopnosti) materiálu – jednoducho povedané,ide o pomer medzi ochranou voči zime a ochranou voči prehrievaniu v lete.
Konvenčné izolácie fungujú v zime, ale v lete je ich výkonnosť veľmi slabá. Tieto materiály sú schopné chrániť nás voči nepríjemnému prehrievaniu v letnom období len v minimálnej a nedostatočnej miere. Nechceme predsa iba to, aby nám bolo v zime teplo. Rovnako nám záleží na tom, aby nám bolo príjemne v lete. Cieľom je tento pomer dosiahnuť prirodzenou cestou pomocou správneho výberu stavebných materiálov.

Aké sú možnosti ich využitia?
Rozsah produktov a ich použitia je veľmi široký; od tenkých krokových izolačných dosiek až po hrubšie fasádne systémy, nadkrokvové systémy, izolácie do plochých striech, výplňové jadrové, flexibilné izolácie, fúkané izolácie a ďalšie. Pri hlinených omietkach sú to základné hrubšie vrstvy, vhodné na rôzne povrchy a finálne jemné tenké vrstvy, tónované do požadovaných farebných pigmentov, ktoré sú tiež na prírodnej báze. Čo sa týka životnosti prírodných stavebných materiálov, pri správnom použití ju môžeme rátať na desiatky až stovky rokov.

Na čo si treba dať pozor pri výbere prírodných stavebných materiálov?
Výber správneho produktu je v dnešnej dobe internetu a neobmedzených informačných možností veľmi zložitou úlohou pre každého z nás. Preto je dôležité radiť sa s odborníkmi a nepátrať po informáciách na rôznych internetových portáloch, ktorých kvalita je, žiaľ, niekedy veľmi nízka. Podobne, ako porovnávame rôzne parametre pri výbere auta, musíme to spraviť aj pri výbere stavebného materiálu, ktorý bude tvoriť súčasť našej stavby desiatky rokov. Televízor či auto ľahko vymeníme, ale nesprávny výber stavebného materiálu často znamená nezvratný krok. Konkrétne pri tepelnej izolácii je mylnou predstavou, že čím je nižšia tepelná vodivosť (známejšia pod označením Lamda ), tým lepšia, resp. výkonnejšia je tepelná izolácia. Je to pravda len sčasti a skôr ide o efektívny a jednoduchý marketingový ťah. Na vlastnosti tepelných izolácií sa treba pozrieť komplexnejšie. Okrem tepelnej vodivosti je nutné zamerať sa pri výbere tepelnej izolácie aj na už spomínanú akumulačnú schopnosť, ďalej na paropriepustnosť materiálu, požiarnu odolnosť, zvukovo-izolačné parametre, životnosť a v neposlednom rade aj na zloženie materiálu z hľadiska vplyvu na životné prostredie a zdravie človeka.

Možno využiť prírodné stavebné materiály aj v rekonštruovaných objektoch?
Aj pri starších budovách prinášajú prírodné stavebné materiály mnohé možnosti využitia. Obzvlášť pri zvučnej téme zatepľovania a snahy znižovať energetické požiadavky stavieb. Prírodné materiály, ako napríklad drevovláknité dosky, dokážu prirodzeným spôsobom regulovať vzdušnú vlhkosť a pracovať s ňou, preto sú vhodné aj do starších stavieb, kde je táto regulácia vítaná. To isté platí aj o produktoch z hliny, ako sú hlinené nepálené tehly a hlinené omietky. Medzi najčastejšími príkladmi rekonštrukcií možno spomenúť zateplenie obvodovej steny budovy alebo výmenu strešnej izolácie. V sortimente drevovláknitých izolácií nájdeme všetky produkty vhodné na spomenuté využitie. Poradenstvo a kvalitný technický servis by mali byť automatickou súčasťou služieb každej spoločnosti.

NEOCENITEĽNÝ ZDROJ TEPLA AJ CHLADU

Tepelné čerpadlá patria k nesmierne efektívnym zariadeniam, ktoré pomáhajú vykurovať alebo chladiť rôzne objekty za pomoci zemnej energie, vody alebo vzduchu. Na detaily sme sa spýtali Daniela Popluhára zo spoločnosti Daikin.

Prečo sa v dnešných časoch oplatí investovať do kvalitného tepelného čerpadla?
Kúriť a pripravovať elektrinou teplú pitnú vodu priamo, napríklad s elektrickým kotlom, je tá najdrahšia alternatíva s enormne vysokými prevádzkovými nákladmi, hoci vstupné náklady sú nízke. Kúpa tepelného čerpadla je v porovnaní s takýmto zdrojom tepla vnímaná ako investícia s vyššími vstupnými nákladmi, ale s nízkymi výdavkami na prevádzku. Čím dlhšia je teda životnosť tepelného čerpadla, tým väčšia je úspora prevádzkových nákladov a tým je zabezpečená aj návratnosť vstupnej investície. Porozhliadnite sa preto po renomovanej značke s dlhou tradíciou na trhu, so skúsenosťami vo vývoji nových technológií, inovácií a s vlastnou výrobou jednotlivých komponentov, z ktorých tepelné čerpadlo pozostáva. Najčastejšie sa pre tepelné čerpadlo rozhoduje investor, ktorý má stavbu situovanú v oblasti bez plynofikácie, takže má k dispozícii elektrinu. Ďalej sú to investori, ktorí si chcú rozšíriť svoj komfort aj tým, že okrem vykurovania a výroby teplej pitnej vody chcú tepelným čerpadlom svoj objekt aj chladiť.

Podľa akých kritérií si máme vyberať tepelné čerpadlo pre svoj dom?
Od správneho výberu výkonu tepelného čerpadla závisí úspešné dosiahnutie úspor a rýchlej návratnosti investície. Investor by mal mať jasno aj v nasledujúcich otázkach: Čo od tepelného čerpadla očakávam? Chcem objekt len vykurovať, prípadne ešte vyrábať teplú pitnú vodu, alebo chcem aj chladiť?

Aký emitor tepla a chladu zvoliť?
Najkomfortnejšie a zároveň najúspornejšie sú pri tepelnom čerpadle emitory tepla a chladu s veľkou styčnou plochou, ktoré nevyžadujú príliš vysokú teplotu vody pri vykurovaní a príliš nízku pri chladení. Okrem výberu vhodného výkonu na vykurovanie, prípadne chladenie je kľúčové v prípade potreby správne dimenzovať aj výrobu teplej pitnej vody pre domácnosť. Tu vám najlepšie poradí projektant vykurovania a zdravotechniky. V poslednej dobe sa stretávame aj so stavbami, ktoré majú také nízke tepelné straty, že prevádzkové náklady na vykurovanie nezaručujú návratnosť investície, pretože môžu presahovať životnosť zariadenia. Vtedy odporúčame riešiť určeným tepelným čerpadlom už len efektívnu prípravu teplej pitnej vody.

Aké tepelné čerpadlo si vybrať v prípade novostavby a aké je ideálne pre rekonštruované objekty?
Pri novostavbe odporúčame využiť pomoc projektanta vykurovania, ktorý podľa vstupných údajov určí tepelné straty objektu a požadovaný výkon tepelného čerpadla. Následne to uľahčí prácu realizačnej firme dodávajúcej vykurovací systém. Pri rekonštrukcii treba zobrať do úvahy aj to, ako sa po nej zníži tepelná strata objektu. Mám na mysli výmenu okien, zateplenie fasády a podobne. Rovnako odporúčame dať si nanovo vyrátať tepelné straty objektu – nestojí to veľa, ale enormne to pomôže pri určení požadovaného vykurovacieho výkonu, pretože pôvodný zdroj tepla môže byť zrazu predimenzovaný, alebo už dosluhuje a bude ho treba nahradiť. Ďalšou otázkou je, aké emitory tepla boli pôvodne použité a či budú vyhovovať aj novému zdroju tepla. Najviac používané tepelné čerpadlá sú podľa teploty vody na výstupe do kúrenia označované ako nízkoteplotné a vyžadujú väčšiu plochu emitorov tepla ako napríklad pri pôvodných radiátoroch, ktoré sa používajú s plynovým kotlom. Prejsť pri rekonštrukcii z radiátorov na podlahové vykurovanie je často nákladné, preto treba výmenou zväčšiť plochu radiátorov, alebo zvoliť vysokoteplotné tepelné čerpadlo a staré radiátory iba prečistiť a ponechať v systéme – je to otázka porovnania nákladov.


TEPELNÉ ČERPADLO + ĎALŠIE OZE

Samotné tepelné čerpadlo je jedným z najefektívnejších obnoviteľných zdrojov. Dnes existuje veľa spôsobov, ako ho kombinovať aj s ďalšími obnoviteľnými zdrojmi. V spojení s moderným akumulačným zásobníkom je možné využiť slnečnú energiu za pomoci solárnych panelov alebo fotovoltických článkov, napríklad na podporu vykurovania alebo výroby väčšieho množstva teplej pitnej vody. S tepelným čerpadlom sa často kombinuje aj peletkový kotol a občas i klasicky krb.

Mohlo by vás zaujímať

VIDEO: Linge® Dlažobné tehly

VIDEO: Vandersanden Group

VIDEO: Výrobný proces dlažby

VIDEO: Vandersanden a jeho tehly

VIDEO: Tehly vo Vandersandene

Katalóg Klinker 2022/23

Ceny jednotlivých artiklov nájdete v sortimente v detailoch každého artiklu. Samozrejme, že si taktiež môžete stiahnuť a vytlačiť aj náš ponukový katalóg na rok 2022/23. Na internetovej stránke nájdete viac artiklov, ktoré sú na objednávku a nie sú obsahom katalógu.

Cenník Klinker 2022/23

Cenník obsahuje len názov sortimentu a jeho cenu. Ak potrebujete k cenám náhľad je potrebné aby ste si stiahli aj katalóg, kde je vyobrazený kompletná ponuka Klinker.