Kotvenie sendvičového muriva

Pri dimenzovaní uvažujeme iba s hrúbkou vnútorného muriva. Stropy môžu byť ukladané len na túto stranu. Hrúbku vnútorného muriva volíme spravidla 240 mm – 440 mm. Vzduchová medzera má byť o šírke od 60 mm do 150 mm. Medzeru je treba chrániť pred zapadaním murovacej malty. Pokiaľ murovaciu maltu aspoň na jednej strane vzduchovej medzery stierame, môže jej šírka byť aj 40 mm. Vonkajší plášť je šírky 115 mm (NF).

Takto široké vonkajšie plášte je nutné podopierať po výškových odstupoch asi 12 m. Táto vzdialenosť môže byť väčšia, ak je preukázaná stabilita a s prihliadnutím k rôznemu pretvoreniu plášťa. Ak je podopretie z ocele, je nutné položiť antikorový materiál. Ak nie je vonkajší plášť vyšší ako 2. podlažie alebo je v tejto výške podopretý, môže byť presah lícového muriva do 20 mm šírky lícových tehál klinker, max. do 1/3 šírky lícových tehál klinker.

U budov do dvoch plných podlaží môže projektovať štítový trojuholník do výšky 4 m. Oba plášte, t.j. vnútornú a lícovú stenu je nutné spojiť kotvami z nehrdzavejúcej ocele. Počet kotiev má byť v zvislom smere aspoň 500 mm a vo vodorovnom aspoň 750 mm – t.j. 5-6 ks kotiev na 1 m² lícového muriva. Prvú vrstvu kotiev uložíme čo najnižšie. Spravidla používame kotvy s hmoždinkou do vnútorného muriva.

Minimálny počet a priemer kotiev na 1 m² fasády. Úsek fasády vyžší ako 12 m alebo medzera medzi plášťom 70 – 120 mm – 5 kusov/m2, priemer 4 mm alebo medzera medzi plášťom 121 – 150 mm – 7 kusov/m2, priemer 4 mm.

Pre upevnenie tepelnej izolácie v odvetranom murive doporučujeme použiť kombinovanú príchytku izolácie s okapničkou.

Vnútorný plášť a stropy podlažia je treba chrániť proti vlhkosti v päte medzery medzi plášťom. Izolácia sa prevedie v spáde smerom von v priestore vzduchovej medzery a taktiež nad oknami, prekladmi nad dverami a pod rýmsami parapetov. Izolácia musí byť navrhnutá tak, aby po nej nemohol sklznúť vonkajší plášť – musí sa vložiť do maltového lôžka. Vonkajší plášť by mal mať dole a hore vetracie otvory, napr. vo forme voľných zvislých špár. Celkový prierez vetracích otvorov by mal činiť asi 150 cm² na 20 m² plochy fasády, vrátane okien a dverí. Nad izoláciou päty vonkajšieho plášťa vynecháme v prvej vrstve tehál voľné zvislé špáry, ktoré umožnia prípadný odtok kondenzátu. (doporučujeme použiť odvetrávacie mriežky, viď sortimentu firmy Klinker centrum s.r.o.)

Vo vonkajšom plášti nezabudnime navrhnúť zvislé dilatačné špáry v súlade s členením fasády. S rôznym prerobením vonkajšieho a vnútorného plášťa je treba počítať najmä u budov s viacerými podlažiami. Pri tuhom uchytení prekladu k nosnej konštrukcii je nutné navrhnúť vodorovné dilatačné špáry s pružným utesnením. Zvislé dilatačné špáry môžu zostať bez výplne v prípade ochrany tepelne izolačnej vrstvy, napr. prekrytím fóliou.

Mohlo by vás zaujímať

VIDEO: Linge® Dlažobné tehly

VIDEO: Vandersanden Group

VIDEO: Výrobný proces dlažby

VIDEO: Vandersanden a jeho tehly

VIDEO: Tehly vo Vandersandene

Katalóg Klinker 2022/23

Ceny jednotlivých artiklov nájdete v sortimente v detailoch každého artiklu. Samozrejme, že si taktiež môžete stiahnuť a vytlačiť aj náš ponukový katalóg na rok 2022/23. Na internetovej stránke nájdete viac artiklov, ktoré sú na objednávku a nie sú obsahom katalógu.

Cenník Klinker 2022/23

Cenník obsahuje len názov sortimentu a jeho cenu. Ak potrebujete k cenám náhľad je potrebné aby ste si stiahli aj katalóg, kde je vyobrazený kompletná ponuka Klinker.