Osvedčené verzus inovatívne

S inováciami je to ako so športovými rekordmi. Neustále sa pýtame, nakoľko možno posúvať hranice fyzických výkonov. Stavebný segment však, ako sa zdá, zďaleka nedosiahol svoj strop, a to ani v oblasti takých tradičných materiálov, ako sú tehly.

STÁLE EXISTUJÚ REZERVY V EFEKTÍVNOM RIEŠENÍ BYTOVÝCH DOMOV

Rastislav Petrus, zástupca COMAIR Slovensko

Technológia rekuperácie, teda zachovania energie (tepla alebo chladu) sa vo svojej podstate nemení, rekuperačné jednotky fungujú na základe výmenníka tepla. Zdokonaľujú sa však materiály, vyhotovenie, ako aj softvérová vyspelosť a konektivita zariadení. Väčšina kvalitných výrobcov už disponuje i sériou zariadení vytvorených s dôrazom na rýchlu a pohodlnú konketivitu so smart aplikáciami, či plug&play pripojením do wi-fi siete.

Pri výbere riešenia je podstatné, aby jeho koncept na seba nadväzoval a fungoval ako ucelený systém. Medzi najobľúbenejšie riešenia patrí napríklad rad rekuperačných centrál Comair HRUC-E s výkonom od 300 – 520 m3/h. Predstavuje kvalitnú vetraciu centrálu s prehľadným mechanizmom, variabilnou možnosťou uchytenia, absolútnym oddelením prívodu a odvodu vzduchu a širokým filtračným portfóliom. Kombinácia týchto atribútov z nej robí jednotku vhodnú aj pre najcitlivejších spotrebiteľov. Stabilne funguje vo všetkých oblastiach Slovenska, vrátane Vysokých Tatier. Osloviť však môže aj novinka roka 2019, rad HRUC-Plus, výkonovo vhodný i pre menšie nehnuteľnosti s plnou a jednoduchou konektivitou a ovládateľnosťou prostredníctvom smart technológií. V tesnej nadväznosti nasledujú ventilačné potrubia Uniflex plus.
Vplyvom dotácií sa dnešný trh uberá smerom k tepelným čerpadlám, čo je ekologické riešenie, no z pohľadu životnosti systému je v porovnaní s oddeleným vetraním s rekuperáciou menej výhodné. V porovnaní s Holandskom a škandinávskymi krajinami máme značnú rezervu v efektivite projektov bytových domov. Pritom disponujeme kvalitným a technologicky veľmi vyspelým radom vetracích systémov s rekuperáciou, vyvinutých práve pre potreby projektov rezidenčných bytových domov a verejných budov. Napriek potvrdeným zdravotným následkom „syndrómu nezdravých budov“ sa na Slovensku vetranie zatiaľ nestalo súčasťou rozumnej, bežnej výbavy kapacitne väčších projektov. V západných krajinách sú tieto technológie základným štandardom a potvrdzujú, že aj pri rozsiahlych projektoch sú overeným nástrojom, ako znižovať energetickú náročnosť a zároveň zvýšiť komfort, zdravie a hodnotu bývania.
Holandsko a škandinávske krajiny zároveň už viac ako 40 rokov patria k lídrom v ekologických a energeticky úsporných riešeniach a dá sa povedať, že mnohé z klimatických predpokladov sú zapracované aj v moderných vetracích konceptoch. Pri vetraní sa rekuperácia často spája najmä so zachovaním tepla, ide však o zachovanie energie – to znamená, že počas leta funguje opačne a zachováva v interiéri nižšiu teplotu. Vo všeobecnosti sa z viacerých funkčných dôvodov neodporúča používať bežné ventilačné rozvody aj na chladenie. Užitočným doplnkovým zariadením je zemný výmenník na glykolovej báze, ktorý dokáže teplotu privádzaného vzduchu optimalizovať na základe stabilnej teploty zemského povrchu počas celého roka. V oblastiach s vysokými teplotami určite odporúčame inštalovať do nehnuteľnosti oddelený spôsob chladenia.

ČO ZOHĽADNIŤ PRI VÝBERE VETRACEJ JEDNOTKY?

Základom každého vetracieho systému musí byť správny návrh, ktorý berie do úvahy konkrétnu nehnuteľnosť, jej účel, veľkosť, počet obyvateľov, dispozičné riešenie a v neposlednom rade hygienickú normu a výkonovú rezervu, čím sa zabezpečuje tichá prevádzka, dlhá životnosť a celkový komfort používania vetracieho systému. Fáza výberu je najdôležitejšia aj z pohľadu efektívneho vynaloženia financií a rozhoduje o úspešnosti a miere využívania výhod vetracieho systému. Netreba zabudnúť na špecifiká samotných vetracích jednotiek, pri ktorých berieme do úvahy typ tepelného výmenníka, napájanie ventilátorov, spôsob ochrany proti mrazu, druh a možnosti riadiacej jednotky, či celkovú hlučnosť, spotrebu a šírku filtračného portfólia. V tejto fáze odporúčame kontaktovať odborníkov a zveriť im projekt, nebáť sa pýtať a popísať svoje očakávania.

PROBLÉM NEBUDE ZOHNAŤ, ALE INŠTALOVAŤ

Marián Šranko, konateľ Klinker centrum

V prípade fasád s tehlovým dizajnom sa menia spôsoby ukladania, ale aj konečný vzhľad samotného materiálu, a to z hľadiska farby aj štruktúry. Keďže lícové tehly majú štandardne niekoľko väzieb, ktoré sa stále dopĺňajú, možností stvárnenia budov týmto materiálom sú nekonečné.

Samotná tehla ako materiál sa v stavebníctve používa už vyše tisíc rokov, lícová tehla zhruba 150 rokov. Stavby z týchto materiálov stále stoja, sú zdravé a obývateľné – ľudia to vidia a spoliehajú sa na osvedčenú metódu. Technologický postup pri inštalácii lícových tehál stále zostáva viac-menej rovnaký, výrobcovia sa však hrajú s farbami pôdy, prípadne výpalu a vytvárajú rôzne farby.
Keďže fasáda by mala mať aj dostatočnú životnosť, lícové tehly tu opäť hrajú prím, v ich prípade sa možno baviť o viacgeneračnej životnosti. Dizajn, stálosť a farebnosť sú tiež doživotné, navyše, s týmto prvkom na dome nie sú takmer žiadne údržbové starosti. Keďže však ide o značne finančné zaťaženie, stavebník by si mal vopred dobre premyslieť, čo chce tehlovou fasádou dosiahnuť.
Celkový dizajn domov sa od samotného počiatku mení najmä vďdaka iniciatíve architektov. Aj na Slovensku architekti sledujú najnovšie trendy a neboja sa inovovať.

Navyše, ľudia sú scestovaní a zaujímajú sa o najmodernejšie domy i zelené bio domy, ktoré sú zapustené do zeme. V súčasnosti sa teda medze v architektúre nekladú, je to výlučne vec investície samotného klienta. Čo v našom segmente badáme, je najmä nárast predaja sivých, hnedých a čiernych farieb, ako aj ich odtieňov, určených prevažne pre modernú architektúru stavieb. Lícové tehly spĺňajú aj vysoké izolačné parametre. V krajinách Beneluxu i vo Veľkej Británii, kde sú fasády z lícových tehál bežné, sa už desiatky rokov stavajú tzv. sendvičové domy. Izolačné hodnoty sa dajú zvýšiť hlavne hrúbkou izolačnej hmoty, a to je najmä vec otázky, v ktorom klimatickom pásme a v akých poveternostných podmienkach sa stavba nachádza. Aj výrobcovia lícových tehál sa prispôsobujú podnebiu iných oblastí. Svedčí o tom napríklad nárast exportu dodávok už impregnovaných tehál, čo znamená ešte väčšiu odolnosť voči poveternostným vplyvom, trebárs aj u nás na Slovensku. V blízkej i vzdialenej budúcnosti sa dá jednoznačne očakávať rapídny pokles fyzických pracovníkov v stavebnom priemysle. Ľudia dnes majú tendenciu sedieť za počítačom, a nie manuálne pracovať. Učilištia už dávno zjednotili, niektoré dokonca zavreli, strácajú sa tak jednotlivé profesijné pozície. V dôsledku toho dnes máme na stavbách kuchárov, čašníkov, ľudí z iných profesií a najmä cudzincov. V západných krajinách sú regióny, kde nie je problém kúpiť materiál, ale ťažkosti sú s jeho inštaláciou. Klienti čakajú niekedy aj rok na firmu alebo remeselníka, ktorý im nakúpený materiál zabuduje. Výrobcovia preto hľadajú varianty, ako skracovať čas realizácie a znižovať počet pracovníkov na samotnú inštaláciu. Z toho istého dôvodu sa aj v našom segmente objavujú tzv. e-boardy, čo sú v podstate polystyrénové tabule, na ktorých je nalepený obklad – vy ho už len namontujete na stavbu. Alebo existujú tzv. závesné systémy na tzv. „rockpaneloch“ alebo plechoch vyrobené vo fabrike, ktoré sa aplikujú na hliníkový rošt. V prvom rade sa tu šetrí čas montáže a rýchlosť, čo zaujíma hlavne developerov pri väčších budovách.

ŠETRIŤ NA NESPRÁVNYCH MIESTACH SA NEOPLATÍ

Myslieť si, že oklamete technologický postup, je najčastejšou chybou. Ľudia sa snažia ušetriť tam, kde je to vyslovene nevhodné, či už výberom podomácky vyrobenej malty alebo realizáciou bez akejkoľvek technickej podpory. Pred prácou si vždy naštudujte postupy, ktoré majú výrobcovia alebo dodávatelia zverejnené na stránke, resp. sa obráťte priamo na ich odborníkov namiesto toho, aby ste počúvali rady „skúsených“ majstrov. Pri týchto materiáloch je totiž veľkým problémom následná oprava – väčšinou vyžaduje úplne novú aplikáciu.

INVESTORI BY MALI BYŤ NAJVÄČŠÍMI INOVÁTORMI

Milín Kaňuščák, konateľ KAMI PROFIT

Ako sa menia a vylepšujú technológie a materiály v stavebníctve z pohľadu realizátora – stavebnej firmy? V dnešnej rýchlej dobe je aj vývoj nových technológií a materiálov v stavebníctve veľmi dynamický. Žiaľ, ich nasadenie do praxe neraz trvá dlhší čas. Tento jav je dôsledkom širokej ponuky materiálov na stavebnom trhu – s veľmi kvalitnými technickými parametrami, ale často aj s vyššou nákupnou cenou, ako majú zaužívané riešenia. Ak by sme k tomu pripočítali aj prípadné nutné preškolenia, zaučenia, získanie potrebnej zručnosti stavebných robotníkov, zistili by sme, že práve pre uvedené fakty – pod tlakom ceny aj času – zostáva zhotoviteľ stavebných prác verný vyskúšaným materiálom a postupom.

NADČASOVÁ A TRVÁCNA FASÁDA

Fasádu na objekte každý vníma ako prvú, zároveň s hmotou stavebného diela. Fasáda „musí“ zaujať. Architekt sa síce zaoberá návrhom objektu ako celku, ale v podvedomí sa snaží, aby to bola práve fasáda, ktorá by zaujala na prvý pohľad. Na to má široké možnosti využitia nových materiálov a technológií. Toto považujem za veľmi ťažkú úlohu. Oveľa ťažšiu, ako fasádu dobre zrealizovať. Pre nás ako realizátora je každá fasáda výzvou, je to výkladná skriňa a často slúži aj ako referencia pre ďalšie realizácie. Perspektívu určite budú mať fasády navrhnuté z moderných materiálov, skla, kovov, zliatin a pravdepodobne už čoskoro prídu novšie technológie s lepšími tepelno-technickými parametrami.

Čo je pre vás ako stavebnú firmu podstatné, ak vám subdodávateľ alebo samotný výrobca predstaví nové riešenie na trhu?
Iniciátorom nových riešení a ich použitím v praxi dnes často býva projektant. Jeho možnosti presadiť nové riešenia tak, aby sa pretavili do realizácie, sú však obmedzené. V minulosti to bol skôr „staviteľ“, resp. investor, ktorý sa nebál vziať na seba riziko a možno aj zvýšiť náklady stavby pri použití inovácií a nových nepoznaných riešení. Je veľa úspešných známych projektov, ktoré na dlhé roky najmä vďaka tejto odvahe či vízii určili smery vývoja v stavebníctve. Dodávateľ má len obmedzené možnosti, najmä pre ekonomickú stránku projektov, ktorú dnes investori uprednostňujú pred všetkým ostatným. Osobne si myslím, že práve investori by mali mať viac ambícií pri pretváraní okolitého sveta. Toto mi v dnešnom stavebníctve veľmi chýba.

Akým smerom sa podľa vás bude uberať vývoj stavebných riešení a technológií?
Nové technológie takmer vždy prinesú najmä ekonomický efekt, spolu s lepšími technickými vlastnosťami materiálov. To je logické a správne. Nelogické však je, že z dlhodobého hľadiska sa len veľmi povrchne vyhodnocuje ich vplyv na životné prostredie, využitie po skončení životnosti, resp. dôsledky a vplyvy veľkého rozsahu ich použitia na prírodu. O tomto sa začína intenzívnejšie hovoriť až v poslednom čase.

Vaša spoločnosť má bohaté skúsenosti aj s rekonštrukciou objektov. Aké technológie alebo stavebné riešenia sa vám osvedčili práve pri renovácii budov?
Renovácie budov, ktoré sme realizovali, si vždy vyžiadali viac energie a času na hľadanie správneho riešenia a viac skúseností. Investícia do takéhoto prístupu sa nám – a samozrejme aj investorovi – doteraz vždy vyplatila. Výsledkom sú viaceré ocenenia a zrekonštruované objekty, ktorým sme vrátili mladistvý a moderný charakter.

Čím je podľa vás špecifická výstavba budov na bývanie ako sú bytové a rodinné domy, prípadne objekty so zmiešanou funkciou, resp. komerčným parterom?
Spájanie funkcií asi nie je to správne pre pocity, vnímanie a pohodu z bývania.

AJ TEHLOVÁ FASÁDA SA DÁ REALIZOVAŤ VEĽMI RÝCHLO

Tamás Fábianffy, projekt manažér FABRICK SK

Aj tradičné materiály, ako sú tehly, sa prispôsobujú trendom. Samozrejme, ich podstata ostáva zachovaná. Hoci sa tento prírodný stavebný materiál prakticky nemení už tisícročia, aj tu dochádza k rôznym zmenám. Príkladom sú moderné fasádne systémy, ktoré využívajú lícové tehly tak, aby ich aplikácia bola rýchlejšia.

Inovácia v oblasti tehlových obkladov spočíva najmä v spôsobe a rýchlosti inštalácie lícových tehál, resp. pásikov, ktoré sa dajú aplikovať plošne v podobe hotových panelov s tehlovým obkladom. Samozrejme, je veľký rozdiel medzi fasádou z tehál a oceľovo-sklenenou fasádou, ktorá má úplne odlišné parametre. Jedno však majú spoločné – vždy ide o vysoko estetické a technicky vyspelé materiály a technológie, ktoré sa menia v zástavebníctvo › téma vislosti od trendov v architektúre. Samotná aplikácia predsadeného tehlového muriva je náročnejšia a v našich končinách sa veľmi často nepoužíva. Tehlový obklad možno realizovať dosť rýchlo, na výber je veľké množstvo farebných variantov, ako aj možností výberu klinkeru alebo rustikálneho typu. Inovatívne alebo iné riešenia spočívajú i v použití rôznych väzieb lícových tehál a tehlových obkladov alebo aj na iné účely ako sú samotné fasády, napríklad na realizáciu menších záhradných stavieb, plotov alebo deliacich priečok v interiéri. Často sú to architekti, ktorí prichádzajú s novými víziami a určujú, že výrobcovia sú nakoniec „prinútení“ vymyslieť riešenie. To je jeden spôsob. Na druhej strane, práve výrobcovia najčastejšie prichádzajú s inováciami. Oni sú tí, ktorí roky vyvíjajú technológie a starostlivo sa ich snažia „naučiť“ aj stavebníkov. Tu však vidíme jednu medzeru – schopnosť stavebníkov, firiem i jednotlivcov osvojiť si nové postupy a dodržať tak technologické, estetické a bezpečnostné požiadavky.
Súčasný výrazný návrat k prírodným materiálom hovorí v prospech tehál, takéto materiály sú totiž z hľadiska udržateľnosti veľkým prínosom. Lícové tehly sú prirodzeným materiálom, ktorý má za sebou dlhú históriu, ale aj sľubný návrat pred sebou. Výrazný je aj trend úspory energií, a to je hlavný dôvod zlepšovania produktov a požiadaviek pre nízkoenergetické alebo pasívne stavby. Vďaka stúpajúcej popularite energeticky úsporných stavieb sa čoraz viac dostávajú do popredia riešenia, ktoré prispievajú k udržateľnosti a energetickej úspornosti stavieb. Samozrejme, hneď po týchto vlastnostiach nasledujú trvanlivosť a bezúdržbovosť, ktoré lícové tehly a tehlové obklady s prehľadom spĺňajú. K energetickej úspornosti môžu prispieť inovatívne technológie aplikácie tehlových obkladov. Zrýchlenie procesov výstavby použitím nových technológií môžeme považovať za samozrejmé očakávanie stavebníkov, pretože jednou z hlavných síl poháňajúcich vývoj týchto systémov je skrátenie času výstavby.

FASÁDA BEZ STAROSTÍ

Nadčasová a trvácna fasáda by mala byť takmer bezúdržbová, stálofarebná a vysoko odolná voči poveternostným vplyvom. Myslím si, že ak si zákazník vyberie materiál, o ktorý sa nemusí pravidelne starať (natierať), odpadne mu veľké množstvo starostí a vďaka tomu aj ušetrí. Kvalita a trvácnosť by mali byť na prvom mieste.

LIMITY NÁVRHOV SÚ POSUNUTÉ VEĽMI ĎALEKO

Lukáš Romanczin, partnerMFS

Pri návrhu vhodného riešenia zohľadňujú veľké množstvo faktorov, od architektonického prejavu, lokality, veľkosti a funkcie objektu, energetickej náročnosti, statického modelu nosnej konštrukcie, požiadaviek tienenia, akustiky, ochrany proti požiaru, bezpečnosti, ale aj údržby. Pre firmu MFS, ktorá poskytuje služby architektom, developerom a dodávateľom v celej Európe i mimo nej, je každý projekt jedinečný a takto k nemu aj pristupuje. Ich cieľom je zvoliť vhodné, technicky správne a uskutočniteľné riešenie, ktoré je efektívne a pre konkrétny projekt aj ekonomicky zmysluplné.

Venujete sa 3D modelovaniu zložitých projektov v stavebníctve, radíte klientom pri návrhoch obvodových plášťov budov. Aké široké možnosti ponúkajú pri návrhu fasád technické a estetické vlastnosti konkrétnych fasádnych systémov alebo materiálov?
Snažíme sa riadiť heslom, že zrealizovať sa dá takmer všetko. Dnes je na trhu obrovské množstvo fasádnych systémov, materiálov a výrobkov. Limity návrhov sú teda posunuté veľmi ďaleko. Našou snahou je vždy zhrnúť klientovi a architektovi plusy a mínusy jednotlivých riešení a následne im ukázať cestu, ktorá pri minimálnom zásahu do ideí architekta prinesie významné technické zjednodušenie či ekonomické úspory.

Aký materiál alebo fasádny systém má z vášho pohľadu najširšie využitie práve kvôli jeho možnostiam?
Denne sa v našej profesii stretávame s použitím skla v mnohých podobách. Správna voľba zasklenia môže významne ovplyvňovať výraz celej budovy. Sklo zároveň dokáže plniť celý rad dôležitých funkcií, ako je zabezpečenie osvetlenia, ochrana pred poveternostnými vplyvmi, redukcia oslnenia alebo prehrievania interiéru. Vývoj ide dopredu míľovými krokmi a my dnes používame na projektoch sklá s tepelno-technickými a svetelnými vlastnosťami, ktoré sa pred pár rokmi zdali nedosiahnuteľné. V poslednej dobe nás zaujal napríklad materiál FRP (Fiber Reinforced Polymer) použitý na budove Múzea moderného umenia v San Franciscu, alebo návrat prírodných materiálov, ako sú kameň alebo drevo.

Ako ovplyvňuje riešenie obvodového plášťa funkcia samotného objektu?
Ku každému projektu pristupujeme individuálne. Výsledný návrh vychádza zo spolupráce s architektmi a ďalšími profesiami a je pripravený na mieru danému projektu. Pri tvorbe konceptu hrá významnú úlohu účel budovy. Ak napríklad navrhujeme kancelársku budovu, využijeme viac skla. Zvýšenú starostlivosť treba venovať i voľbe správneho zasklenia. Naopak, v bytových domoch sa väčšinou pracuje s výplňami otvorov s menšími plochami zasklenia. O to väčší dôraz sa však kladie na použité obkladové materiály, prípadne na ich vhodné kombinácie.

Pracujete na projektoch v rôznych krajinách. Kde majú architekti najodvážnejší prístup k stvárneniu fasád?
Nedomnievam sa, že by achitekti v niektorých krajinách boli menej odvážni alebo kreatívnejší než inde, ale, samozrejme, často sú limitmi rozpočet a čas. Ako jednoznačne najbohatší dnes vnímame Londýn. Projekty, ktoré sa tu realizujú, sú často veľmi technicky a materiálovo slobodné. V Paríži zasa vidíme obrovský cit pre estetiku a dizajn, ktorý sa premieta aj do našich technických návrhov. Naozaj zaujímavé projekty však v súčasnosti vznikajú aj u nás, v Českej republike, a v celej strednej Európe. Ako som už spomenul v úvode, pre investorov, architektov a technických špecialistov dneška je veľkou výzvou hľadať efektívne riešenie s čo najnižšou karbónovou stopou.

NADČASOVÁ A TRVÁCNA FASÁDA

Z nášho pohľadu je najdôležitejšie skĺbiť zaujímavý a nadčasový architektonický návrh s technickým riešením. Zásadný je dôraz na správne zvolený typ konštrukcie, parametre fasády a kvalitu vyhotovenia. Našim cieľom je podporovať kvalitnú architektúru. Významným faktorom pri návrhu nových budov začína byť znižovanie karbónovej stopy budovy. V súčasnosti sa odhaduje, že jeden meter štvorcový pôdorysnej plochy kancelárskej budovy predstavuje v ekvivalente CO2 600 – 1 200 kg. Obvodový plášť sa podieľa na celkovej hodnote 15-timi percentami, aj tu je teda významný priestor na zlepšenie.

Mohlo by vás zaujímať

VIDEO: Linge® Dlažobné tehly

VIDEO: Vandersanden Group

VIDEO: Výrobný proces dlažby

VIDEO: Vandersanden a jeho tehly

VIDEO: Tehly vo Vandersandene

Katalóg Klinker 2022/23

Ceny jednotlivých artiklov nájdete v sortimente v detailoch každého artiklu. Samozrejme, že si taktiež môžete stiahnuť a vytlačiť aj náš ponukový katalóg na rok 2022/23. Na internetovej stránke nájdete viac artiklov, ktoré sú na objednávku a nie sú obsahom katalógu.

Cenník Klinker 2022/23

Cenník obsahuje len názov sortimentu a jeho cenu. Ak potrebujete k cenám náhľad je potrebné aby ste si stiahli aj katalóg, kde je vyobrazený kompletná ponuka Klinker.