Prečo zvoliť keramické obklady STROHER

25 rokov záruka na mrazuvzdornosť a optimálnu prídržnosť k podkladu

Napriek tomu, že väčšina keramických dlaždíc určených pre vonkajšie použitie spĺňa požiadavky na mrazuvzdornosť podľa normy EN ISO 10545-12, nemusí vždy vyhovieť v reálnych podmienkach využitia. Dôvodom sú v mnohých prípadoch podstatne náročnejšie podmienky v exteriéry, ako sú podmienky skúšok. Oproti skúšobnej metóde, kedy výrobky podstupujú simulované zmeny vlhkosti a teploty (+5° – -5°), v reálnych podmienkach môžu byť rozdiely teplôt v závislosti na polohe stavby v zimných obdobiach až 70°C. Z hľadiska kvality vonkajšej dlažby však nejde len o mrazuvzdornosť samotných dlaždíc, ale aj o trvanlivosť ich spojenia s podkladom. Týmto požiadavkám jednoznačne lepšie vyhovujú ťahané výrobky Ströher oproti bežným za sucha lisovaným dlaždiciam.

Rozhodujúcim faktorom mrazuvzdornosti je nasiakavosť črepu a tvar, veľkosť a rozloženie pórov:

  • Nasiakavosť ťahaných výrobkov (prevažne 3 – 6%) a pozdĺžny charakter vzájomne prepojených pórov zaisťuje mrazuvzdornosť vlastných výrobkov a veľmi dobré spojenie s lepiacim tmelom. Prípadná vlhkosť z podkladu je ˝odsávaná˝ dlaždicou a nedôjde tak k hromadeniu vlhkosti na spodnej strane dlaždíc, ktorej zmrazenie môže narušiť spojenie črepu s tmelom. K veľmi dobrému spojeniu s podkladom tiež prispieva členitý (zubovitý) charakter zadnej strany, ktorý rovnako výrazne zväčšuje spojovaciu plochu.
  • U lisovaných dlaždíc s uzatvorenými alebo polouzatvorenými pórmi môže dôjsť pri pôsobení mrazu už pri nasiakavosti vyššej ako 1% k poškodeniu črepu. To sa však netýka dnes na trhu prevažujúcich vysoko slinutých dlaždíc s nasiakavosťou pod 0,5%. U tohto absolútne mrazuvzdorného výrobku je však vysoké riziko zníženia prídržnosti s podkladom. Oproti ťahaným výrobkom môže opakovaným pôsobením mrazu a teplotných zmien na zadržiavanú vlhkosť na spodnej strane slinutých dlaždíc dôjsť k narušeniu spojenia s lepidlom a následne k ich ˝ odskočeniu˝.

Rozdiel v rubovej strane

Za sucha lisovaná vysoko slinutá dlaždica – Hladký, až ˝sklenený˝ povrch zvyšuje riziko odlúpenia dlaždice vplyvom pnutia spôsobeného pôsobením teplotných zmien.

Ťahaná dlaždica – Ťahané výrobky vďaka výrazne štruktúrovanému povrchu vytvárajú optimálne podmienky pre vysokú prídržnosť k podkladu. Ströher garantuje ako jediný nemecký výrobca 25 ročnú záruku na mrazuvzdornosť pre všetky ťahané výrobky pri odbornej pokládke.

Veľký výber tvaroviek

Tvarové doplnky keramických obkladov nie sú len estetickým prvkom keramického obkladu, ale vo väčšine použitia majú aj dôležitú funkciu. V privátnych stavbách sa to týka hlavne schodov , zakončenia terás, balkónov, stien a pod. V komerčných priestoroch potom napr. riešenie hygienických požiadavkov na dlažby.

Vo všetkých týchto prípadoch poskytujú najlepšie riešenie ťahané výrobky, nakoľko technológia ich výroby umožňuje výrobu produktov, ktoré sa nedajú klasickou technológiou lisovania za sucha vôbec vyrobiť alebo len veľmi obtiažne a neekonomicky.

Výhodou technológie ťahania je, že požadovaný tvar výrobku je vytváraný pretláčaním keramického cesta cez príslušne tvarované ústie lisu v podobe nekonečného pásu a dĺžka výrobku potom jeho odrezávaním podľa požadovaných rozmerov. Výsledkom viac ako storočnej špecializácie firmy Ströher na túto technológiu je najširšia ponuka tvarových doplnkov keramických dlažieb v glazovanom i neglazovanom prevedení na trhu.

Výpal v tunelovej peci

Už len veľmi málo výrobcov keramických obkladov využíva k výpalu tunelovú pec. Hlavným dôvodom je, že parametre väčšiny stávajúcich sa výrobkov je možné docieliť ďaleko efektívnejším výpalom vo valčekovej peci s dobou výpalu cca 1 hod. Jednou z výnimiek sú neglazované výrobky vyrábané z farebne sa vypalujúcich ílov. Týka sa to hlavne červených výrobkov, u ktorých by nebolo možné pri krátkej dobe výpalu docieliť požadované prírodné farby. Preto firma Ströher stále používa tunelové pece s dobou výpalu min. 48 hodín pre výrobu klasických obkladov, ktoré charakterizujú vedľa výborných fyzikálno – mechanických parametrov hlavne rustikálnu farebnosť vypálených farebných ílov.

Bez dlhej doby výpalu a zodpovedajúceho nastavenia atmosféry v peci sa to nedá docieliť. Výsledkom sú unikátne neglazované dlažby a fasádne obklady Ströher.

Bezpečná a protišmyková

Jedným z rozhodujúcich parametrov podláh je ich bezpečnosť charakterizovaná mierou rizika pošmyknutia. Jeho posúdenie je zvlášť dôležité pre verejné a pracovné priestory. Pre hodnotenie vhodnosti keramických dlaždíc sa používa najčastejšie hodnota R v piatich stupňoch R9-R13. Čím vyšší stupeň, tím vyššia protišmykovosť a nižšie riziko pošmyknutia. Sortiment Ströher ponúka v každom stupni variantné možnosti riešení predpísaných požiadavkov na protišmykovosť ako pre bývanie, tak pre verejné a komerčné priestory.

Odolná glazúra Ströher

Vedľa bezpečnosti je pre vlastníka alebo prevádzkovateľa objektu dôležitá odolnosť podlahy proti opotrebeniu a jej ľahká údržba. Najvhodnejšími podlahami z hľadiska prevádzkového zaťaženia sú dlažby z neglazovaných dlaždíc. Ich výhodou je, že pri ich otere nedochádza k zmene farebnosti, nakoľko vo väčšine prípadov majú rovnakú štruktúru v celej hrúbke črepu. Nevýhodou však je, že v závislosti na ich pórovitosti dochádza k menšiemu alebo väčšiemu zachytávaniu nečistôt, ktoré sú obtiažne odstrániteľné. Tento problém je možné riešiťpoužitím glazovaných výrobkov Ströher. Pre zaistenie ich vysokej odolnosti proti oteru a teda aj čistiteľnosť vyvinula firma vysoko odolnú špeciálnu transparentnú glazúru. Táto glazúra zo zušľachtilých minerálnych kysličníkov chráni glazovaný povrch ako výrobkov pre bytovú tak i objektovú keramiku.

Zaťaženie keramickej dlažby

Na riešení keramických dlažieb so zvýšeným mechanickým namáhaním sa vždy podieľa rada profesií – architekt, projektant, statik, dodávateľ stavebnej chémie a dlaždíc, obkladač, atď. Spoločnou úlohou pre všetkých je, aby bol pre danú dlažbu použitý vhodný materiál a technológia pokládky. Hlavné otázky, ktoré je nutné pred realizáciou zodpovedať sú: aké je očakávané zaťaženie, aká musí byť konštrukcia podkladu, ktorý keramický materiál je vhodný, aký je najvhodnejší spôsob pokládky.

Mohlo by vás zaujímať

VIDEO: Linge® Dlažobné tehly

VIDEO: Vandersanden Group

VIDEO: Výrobný proces dlažby

VIDEO: Vandersanden a jeho tehly

VIDEO: Tehly vo Vandersandene

Katalóg Klinker 2022/23

Ceny jednotlivých artiklov nájdete v sortimente v detailoch každého artiklu. Samozrejme, že si taktiež môžete stiahnuť a vytlačiť aj náš ponukový katalóg na rok 2022/23. Na internetovej stránke nájdete viac artiklov, ktoré sú na objednávku a nie sú obsahom katalógu.

Cenník Klinker 2022/23

Cenník obsahuje len názov sortimentu a jeho cenu. Ak potrebujete k cenám náhľad je potrebné aby ste si stiahli aj katalóg, kde je vyobrazený kompletná ponuka Klinker.