Výkvety

V niektorých prípadoch sa môžu objaviť na lícovom murive alebo obkladoch z lícových pásikov tzv. výkvety. Vizuálne sa prejavujú ako usadeniny rôznych solí vo forme belavých až našedlých závojov, vločiek alebo „kôry“. Podľa chemického zloženia to sú najčastejšie sírany sodíku, draslíku, vápniku a horčíku, vo výnimočných prípadoch aj dusičnany draselné a soľné.

Príčiny výkvetov

Príčiny výkvetovZákladný mechanizmus ich vzniku dobre popisuje ČSN EN 771-1 Špecifikácia murovacích prvkov časť 1 : Pálené murovacie prvky „k vzniku výkvetov na stenách budovy dochádza vplyvom vysušovania vlhkého muriva, a v dôsledku buď nadmerného prevlhčenia muriva behom realizácie alebo v dôsledku nedostatočnej ochrany muriva, kedy stavebné detaily v projektu umožňujú, aby voda prenikala časťami hotovej stavebnej konštrukcie. Okrem toho môžu k vzniku škvŕn a výkvetov prispieť rozpustné látky obsiahnuté v malte alebo v betóne, ktorý je v dotyku s murovacími prvkami“.

Najrozšírenejšou príčinou rušivých výkvetov je silné poškodenie vodou v časti vymurovaného dielu. Pôsobením vody dochádza často k reakcii medzi maltou a tehlou. Tečúca voda môže rozpúšťať vápenné častice obsiahnuté v cemente, ty sú podmienečne príjmané vplyvom lepšej kapilárnej nasiakavosti tehál a pri pomalom vysychaní sa usadzujú na povrchu tehly vo forme sulfátov.

To znamená, že pri realizácii lícového muriva alebo lepení lícových pásikov postupujeme takým spôsobom, aby sme čo najviac eliminovali vyššie uvedené príčiny. V praxi je treba dodržovať nasledujúce zásady:

 • Znalosť technológie a odbornosť v realizácii lícového muriva
 • Používať výhradne maltu, ktorá je určená pre lícové murivo a nepridávať rôzne iné prísady
 • Pri príprave malty použiť iba čistú vodu a čisté náradie
 • Presne dodržovať návod pri príprave správnej malty a nepoužiť maltu, u ktorej bola prekročená doporučená doba jej spracovateľnosti
 • Rešpektovať klimatické podmienky pri murovaní, zvlášť je nutná ochrana lícového muriva alebo obkladu pred dažďom po celú dobu vyzrievania spojov muriva alebo obkladu
 • Dobre odizolovať lícové murivo proti prenikaniu vlhkosti (zemné i zrážkové)

Niekedy sa aj napriek tomu môžu v malej miere ojedinele a krátkodobo vyskytnúť na lícovom murive tzv. neagresívne výkvety, ktoré sú súčasťou procesu vyzrievania lícového muriva. Tieto výkvety môžu vzniknúť buď poveternostnými podmienkami ( napr. prudké zmeny teplôt) alebo sú zavinené nie celkom presným dodržaním pracovného postupu. Tieto výkvety sú na novom lícovom murive celkom normálne a nijako neovplyvňujú kvalitu ani životnosť lícového muriva. K odstráneniu týchto výkvetov dôjde obvykle samovoľne vplyvom poveternostných podmienok (niekoľkonásobné opláchnutie dažďom) väčšinou v priebehu niekoľko rokov. Pokiaľ sa tieto výkvety samovoľne neodstránia (murivo alebo fasáda je pred dažďom chránená, alebo ich výskyt je príliš masívny), používajú sa na ich likvidáciu nasledujúce osvedčené spôsoby:

Odstraňovanie výkvetov

 • Mechanické očistenie nedrôteným kartáčom (nepoužívať oceľová kartáč) v kombinácii s malým množstvom , pokiaľ je možné mäkkej vody
 • U neustupujúcich výkvetov s nízkou rozpustnosťou vo vode sa ukázalo ako veľmi efektívne použitie horúcej vody (nepoužívať tlakovú vodu)
 • Umytie prúdom čistej mäkkej vody z hora nadol ( nepoužívať tlakovú vodu)
 • Umytie octovou vodu s následnou neutralizáciou jarovou vodou a umytím čistou vodou ( pred aplikáciou octovej vody musí byť lícová plocha dostatočne namočená vodou tak, aby špára bola úplne nasýtená vodou a nepríjmala octovú vodu). Doporučujeme pred čistením konzultáciu s odborníkom na lícové murivo.
 • Špeciálne odstraňovače, k tomuto účelu určené ( napr. od firmy quick-mix) v tomto prípade je nutné postupovať presne podľa návodu výrobcu
 • Doporučujeme pred čistením konzultáciu s odborníkom na lícové murivo.

Mohlo by vás zaujímať

VIDEO: Linge® Dlažobné tehly

VIDEO: Vandersanden Group

VIDEO: Výrobný proces dlažby

VIDEO: Vandersanden a jeho tehly

VIDEO: Tehly vo Vandersandene

Katalóg Klinker 2022/23

Ceny jednotlivých artiklov nájdete v sortimente v detailoch každého artiklu. Samozrejme, že si taktiež môžete stiahnuť a vytlačiť aj náš ponukový katalóg na rok 2022/23. Na internetovej stránke nájdete viac artiklov, ktoré sú na objednávku a nie sú obsahom katalógu.

Cenník Klinker 2022/23

Cenník obsahuje len názov sortimentu a jeho cenu. Ak potrebujete k cenám náhľad je potrebné aby ste si stiahli aj katalóg, kde je vyobrazený kompletná ponuka Klinker.